Mládež

súťažné páry: mládežnícke, juniorské aj detské

Tréningy
utorok – 16.30 – 18.00 telocvičňa cirkevnej školy ŠTT
streda – 18.00 – 19.30 SD MCK LAT
piatok – 16.00- 17.00 voľný tréning

pondelok, štvrtok a sobota – individuálne lekcie pre páry, ktoré sa chcú učiť rýchlejšie ako zabúdajú a chcú tak napredovať aj vo výkonnostných, nie len vo vekových kategóriách – pozri záložku Lekcie