Kontakt

TK GRANDE RADA
riaditeľ a konateľ v mene klubu:  Gabriela Csizmaziová
tajomník: Vladimír Gašpar
hospodár: Jozef Csizmazia

Tel.: +421 903 308 988
Email: gabika@tkgrandemalacky.sk
Poštová adresa: Hurbanova 43, 901 01 Malacky
IČO: 42268117  DIČ: 2024076604
bank. účet  2600406564/8330
IBAN     SK37 8330 0000 0026 0040 6564

TK Grande Malacky na Facebooku