Oznam

Vyhlasujem súťaž o najúspešnejší pár TK Grande Malacky 2017

Za každú účasť na súťaži získava pár 10 Grandebodov (v prípade účasti aj ŠTT aj LAT to je 20). Za každý porazený pár na súťaži 1 Grandebod. Za top umiestnenie (počet kôl >= umiestnenie) +50 Grandebodov. Vyhodnotenie tejto súťaže a ocenenie najúspešnejšieho páru (pár s najväčším počtom vytancovaných Grandebodov) prebehne na vianočnom večierku 2017.

Prajem Vám veľa úspechov!!!

Rozvrh


/15:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:3021:00
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
15:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:3021:00
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

testtabulka

rokmesiacumiestneniesúťaž
2016marec7. miestoMSR STT aj MSR LAT
2016február2. miestoMSR v 10 tancoch Senior
nadpis
stlpec A stlpec B stlpec C stlpec D
1 dd ertert ztuhttutzuztu
2 cxvxcv ertert assfasfasdf
3 xcvxcv ertert khjkhjkhk
4 xcvxcv etrtetrtert ztztrťžýčť

test5

xcvxcvxcvxcv xclkvjlfjdlkfjsdklf sldfjsdkl fjskld fklsdjflksd flksj fklsdj lkfsdjf sdklfj klsdf klsdfj klsdj fklsdjfkls fkls fklsd klfsdklf s klfjskl fskl fjskl fskl fskl fjkls fjsdklf jskld fjskld fjskld fsdklf jklsdf jklsdfj klsdfjlskdjflksdjflksd jfkls fkls lkfsj fls jflks jklfsd flksjflks jfkls dlkfs jlkfs jlfks lkf sjfkljsdklf jsdlkf jsdlkf skld fjlskd fklsd fjklsd fjklsd fjlks dflsk jfskl fjskld fjskldfj skldfskld fskld fjskldfjlskd fklsd fjlskd fjlsdk fjlsdk fjklsd jflksd fjlksd fkls jfkls jfkls fjlskd fjlksdf jskldfj skldf jskldf jsldkf jslkdf jslkdf jskldf jsldk fjskld

test4

xcvxcvxcvxcv xclkvjlfjdlkfjsdklf sldfjsdkl fjskld fklsdjflksd flksj fklsdj lkfsdjf sdklfj klsdf klsdfj klsdj fklsdjfkls fkls fklsd klfsdklf s klfjskl fskl fjskl fskl fskl fjkls fjsdklf jskld fjskld fjskld fsdklf jklsdf jklsdfj klsdfjlskdjflksdjflksd jfkls fkls lkfsj fls jflks jklfsd flksjflks jfkls dlkfs jlkfs jlfks lkf sjfkljsdklf jsdlkf jsdlkf skld fjlskd fklsd fjklsd fjklsd fjlks dflsk jfskl fjskld fjskldfj skldfskld fskld fjskldfjlskd fklsd fjlskd fjlsdk fjlsdk fjklsd jflksd fjlksd fkls jfkls jfkls fjlskd fjlksdf jskldfj skldf jskldf jsldkf jslkdf jslkdf jskldf jsldk fjskld

test3

xcvxcvxcvxcv xclkvjlfjdlkfjsdklf sldfjsdkl fjskld fklsdjflksd flksj fklsdj lkfsdjf sdklfj klsdf klsdfj klsdj fklsdjfkls fkls fklsd klfsdklf s klfjskl fskl fjskl fskl fskl fjkls fjsdklf jskld fjskld fjskld fsdklf jklsdf jklsdfj klsdfjlskdjflksdjflksd jfkls fkls lkfsj fls jflks jklfsd flksjflks jfkls dlkfs jlkfs jlfks lkf sjfkljsdklf jsdlkf jsdlkf skld fjlskd fklsd fjklsd fjklsd fjlks dflsk jfskl fjskld fjskldfj skldfskld fskld fjskldfjlskd fklsd fjlskd fjlsdk fjlsdk fjklsd jflksd fjlksd fkls jfkls jfkls fjlskd fjlksdf jskldfj skldf jskldf jsldkf jslkdf jslkdf jskldf jsldk fjskld

test2

xcvxcvxcvxcv xclkvjlfjdlkfjsdklf sldfjsdkl fjskld fklsdjflksd flksj fklsdj lkfsdjf sdklfj klsdf klsdfj klsdj fklsdjfkls fkls fklsd klfsdklf s klfjskl fskl fjskl fskl fskl fjkls fjsdklf jskld fjskld fjskld fsdklf jklsdf jklsdfj klsdfjlskdjflksdjflksd jfkls fkls lkfsj fls jflks jklfsd flksjflks jfkls dlkfs jlkfs jlfks lkf sjfkljsdklf jsdlkf jsdlkf skld fjlskd fklsd fjklsd fjklsd fjlks dflsk jfskl fjskld fjskldfj skldfskld fskld fjskldfjlskd fklsd fjlskd fjlsdk fjlsdk fjklsd jflksd fjlksd fkls jfkls jfkls fjlskd fjlksdf jskldfj skldf jskldf jsldkf jslkdf jslkdf jskldf jsldk fjskld

test1

xcvxcvxcvxcv xclkvjlfjdlkfjsdklf sldfjsdkl fjskld fklsdjflksd flksj fklsdj lkfsdjf sdklfj klsdf klsdfj klsdj fklsdjfkls fkls fklsd klfsdklf s klfjskl fskl fjskl fskl fskl fjkls fjsdklf jskld fjskld fjskld fsdklf jklsdf jklsdfj klsdfjlskdjflksdjflksd jfkls fkls lkfsj fls jflks jklfsd flksjflks jfkls dlkfs jlkfs jlfks lkf sjfkljsdklf jsdlkf jsdlkf skld fjlskd fklsd fjklsd fjklsd fjlks dflsk jfskl fjskld fjskldfj skldfskld fskld fjskldfjlskd fklsd fjlskd fjlsdk fjlsdk fjklsd jflksd fjlksd fkls jfkls jfkls fjlskd fjlksdf jskldfj skldf jskldf jsldkf jslkdf jslkdf jskldf jsldk fjskld